The Land of Ahhhs Title.jpg

Date: March 3, 2013 AM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Malachi 3: 7-12

Other Scriptures: Romans 8: 28, John 14: 23 (NIV), I John 2: 4-5 (NLT), I John 1: 9 (NIV), Joshua 7: 22-26

Resistance.jpg

Date: March 3, 2013 PM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Mark 2: 1-12

Other Scriptures: Romans 8: 35-39 

Title.jpg

Date: March 10, 2013 AM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: 2 Timothy 1: 6-14 

Other Scriptures: I Corinthians 12: 4-11, I Corinthians 12: 27-31, Romans 12: 1-2, Ephesians 3: 14-21, 2 Corinthians 5: 17-20

title.jpg

Date: March 10, 2013 PM 

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Romans 12: 3-8 

Other Scriptures: n/a

TITLE.jpg

Date: March 17, 2013 AM 

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Luke 5: 1-9 

Other Scriptures: I Peter 5: 6-11, John 15: 4-5, Romans 8: 28

Untitled-1.jpg

Date: March 17, 2013 PM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Revelation 12: 11

Other Scriptures: Philippians 4: 4-9

Supernatural Progression Title.jpg

Date: March 24, 2013 AM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Haggai 2: 3-9

Other Scriptures: 2 Corinthians 1: 20, Philippians 1: 6, Ephesians 1: 13-14, 1 John 4: 4, Isaiah 6: 1-8, 1 Corinthians 3: 16, 1 Corinthians 6: 19-20, 2 Corinthians 3: 17-18, Jeremiah 33: 3

With Privilege Title 2.jpg

Date: March 24, 2013 PM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Luke 10: 17-24

Other Scriptures: Proverbs 16: 18-19, Luke 9: 46-48