Title.jpg

Date: February 3, 2013 AM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: 2 Chronicles 7: 11-16

Other Scriptures: Joshua 24: 13-16, Jeremiah 29: 11-13, Hebrews 12: 1-2

Title.jpg

Date: February 10, 2013 AM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Psalm 127: 1-5 & Psalm 128: 1-4

Other Scriptures: Psalms 127: 1, Genesis 2: 18, Genesis 2: 21-24, Psalms 127: 3

title.jpg

Date: February 17, 2013 AM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Ephesians 5: 25-28

Other Scriptures: n/a

title.jpg

Date: February 17, 2013 PM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Matthew 17: 19-20

Other Scriptures: Mark 11: 22-24, Romans 10: 17

The Land of Ahhhs Title.jpg

Date: February 24, 2013 AM

Speaker: Pastor Kenny Hibbard

Text: Malachi 3: 7-12

Other Scriptures: I Peter 5: 8 (NLT), John 10: 10 (NLT), Deuteronomy 5: 32-33 (NIV), Deuteronomy 30: 16 (NIV), 2 John 1: 6 (NIV), I Samuel 15: 22